Blogi

Talvi aiheuttaa vahinkoja vuosittain – Korvaako vakuutus?

22.02.2022

Kerrostuvat lumimassat aiheuttavat vahinkoa

Toiset talvet ovat lumisempia kuin toiset. Tulevan talven lumisuutta pyritään ennustamaan milloin kuluneen vuoden ilmasto-olosuhteita tarkkaillen, milloin pihlajanmarjasatoa arvioiden (vanha sananlasku: ”pihlaja ei kahta taakkaa kanna”). Varmaa ennustetta lumen määrästä ei kuitenkaan pystytä antamaan, jonka vuoksi lumen kertymistä kannattaa seurata talven edetessä. Satava lumi peittää hiljalleen alleen kaiken aina kasveista lojumaan unohtuneisiin esineisiin. Erityinen huomio kannattaa kuitenkin suunnata kohti rakennusten kattoja.

Suomalaiset rakennukset ovat usein harjakattoisia, jonka ansiosta lumi pääsee yleensä jossain vaiheessa putoamaan katolta. Toisinaan lumi pääsee kuitenkin kinostumaan katoille, joka saattaa olla vaaraksi rakennuksen rakenteille, mutta luoda myös erityisen vaaran siihen hetkeen, kun lumi lopulta pääsee katolta putoamaan. Katolle kerrostuvan lumen paino saattaa olla jopa 100 kilogrammaa neliömetriä kohden. Lauhalla säällä tai sateiden ollessa runsaimmillaan, paino saattaa kasvaa kuitenkin jopa yli 200 kiloon. Lumen määrää on hyvä seurata tarkkaan välillä jopa katolle kiiveten, sillä tuulen kinostama lumikerros saattaa olla paljon paksumpi kuin miltä se maasta käsin katsottuna näyttää.

Yleisimmät lumen aiheuttamat vahingot sattuvat lumikerroksen lähtiessä katolta liikkeelle. Vyöryvä lumimassa saattaa vahingoittaa kuisteja, palotikkaita, rännejä, lämmityshormeja sekä alla olevia esineitä. Katon rakenteet sen sijaan saattavat kärsiä sekä lumen lähtiessä liikkeelle että sen seistessä painavana massana katolla. Lumi saattaa irrottaa ja halkoa kattotiiliä, tai katto voi lähteä painumaan raskaan taakan alla. Lisäksi lauhtuvat ilmat saattavat altistaa rakenteita kosteusvaurioille, mikäli lumen sulamisvesi pääsee valumaan suojaavien materiaalien läpi, tai kertymään paikkaan, josta se ei pääse valumaan katolta pois.

 

Vakuutus ei usein korvaa lumen aiheuttamia omaisuusvahinkoja

Vaikka lumivahingot ovat yleisiä erityisesti Suomen pohjoisissa osissa, eivät vakuutukset yleensä kata lumen rakennuksille ja esineille aiheuttamia vahinkoja. Lumen ja jään asianmukainen poistaminen katsotaan kuuluvat kiinteistönomistajan omalle vastuulle. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että lumen määrää seurataan tarkoin ja säännöllisesti. Katolle toisinaan kiipeäminen on suositeltavaa, jotta lumen todellisesta määrästä saadaan tarkka kuva. Mikäli lunta on päässyt kertymään runsaasti, saattaa tilanne vaatia omatoimista lumien pudottamista.

Lumiselle katolle kiipeäminen ja lumimassojen pudottaminen ovat vaarallisia toimenpiteitä, joten on suositeltavaa kiinnittää huomiota myös omaan turvallisuuteen. Suositeltavaa on valita tehtävään tukevat kengät, jotka pysyvät jalassa tiiviisti, eivätkä luista jäisellä tai märällä kattopinnalla. Lisäksi katolla työskentelevän on suositeltavaa kiinnittää itsensä katolla valjaisiin, jotka estävät putoamasta, mikäli lumimassa lähteekin yllättäen putoamaan katolta kertarysäyksellä. Jos arvioit, ettet itse osaa tai uskalla pudottaa kerrostunutta lunta, on turvallinen vaihtoehto kääntyä ammattilaisten puoleen.

 

Talviolosuhteet altistavat henkilövahingoille

Kaikkein harmillisimpia talvella sattuvia vahinkoja ovat henkilövahingot. Henkilövahingoille altistavat paitsi jää ja lumi, myös talven pimeys. Liukastumiset ovat vahingoista kaikkein yleisimpiä. Suomessa tapahtuu vuosittain arviolta 50 000 liukastumistapausta. Liukkaus ja haastavat sääolosuhteet aiheuttavat henkilövahinkoja myös liikenteessä. Liukkauden aiheuttamiin tapaturmiin ja niihin liittyviin vakuutusvaihtoehtoihin voit halutessasi tutustua Blogitekstissämme Liukas keli altistaa tapaturmille.

Liukkauden lisäksi katoilta putoava lumi ja jää ovat merkittävä riski henkilövahinkojen sattumiselle. Lumi- ja jäämassat saattavat lähteä liikkeelle äkkiä ja arvaamatta, jolloin niitä voi olla mahdotonta ehtiä väistää. Talvella onkin syytä kulkea varovaisesti lumisten ja jäisten kattojen läheisyydessä. Henkilövahinkoja pyritään estämään erillisillä varoituspuomeilla ja kylteillä. Varoitusmerkkejä saatetaan asettaa paikoin koko talveksi, mutta toisinaan varoituskyltit ovat käytössä ainoastaan silloin kun lumia pudotetaan katolta tarkoituksellisesti. Pudotustyössä olevien toimijoiden onkin syytä antaa hoitaa työnsä rauhassa, ja kiertää kulkureitti toisaalta turvallisuuden vuoksi. Katolta putoavaan lumeen ja jäähän on syytä suhtautua todellisella vakavuudella, sillä kyseessä on hengenvaara, joka vaatii toisinaan jopa ihmishenkiä.

 

Metsälle aiheutuneet lumivahingot kuuluvat korvattaviin lumivahinkoihin

Vaikka vakuutukset eivät yleensä korvaa lumesta omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja, tekee metsävakuutus tässä poikkeuksen. Lumi aiheuttaa metsissä vahinkoa etenkin silloin, kun lunta on satanut talven aikana runsaasti. Lumen paino saattaa taivuttaa puiden oksia ja runkoja. Lumimassan kasvaessa liian suureksi, saattaa puun runko jopa katketa lumen painosta. Myös tuoreet istutukset ovat vaarassa raskaan lumikuorman alla. Vaikka lumi tarjoaakin taimikoille eristettä kylmyydeltä, saattavat hauraat taimet taittua ja katketa lumitaakan alla.

Lumen aiheuttamat vahingot paljastuvat usein kokonaisuudessaan vasta keväällä lumien sulaessa, jolloin varotoimet ovat jo myöhässä. Lumivahinkojen varalle metsänomistajien kannattaa hankkia metsävakuutus. Useimmat metsävakuutukset korvaavat lumen aiheuttamat vahingot, kunhan vakuutus on otettu ennen kuin vahinko on tapahtunut. Metsäyrittäjän kannattaa siis hankkia metsävakuutuksensa viimeistään loppusyksystä ennen lumien tuloa. Vakuutusta valitessaan metsäyrittäjän kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota metsävakuutusten turvatasoihin, sillä kaikki turvatasot eivät kata lumivahinkoja.

Jos olet kiinnostunut metsävakuutuksen muista hyödyistä, suosittelemme lukemaan blogitekstimme Metsävakuutuksista!

 

Putket saattavat joutua pakkasella koville

Talvi voi olla putkistoille rankkaa aikaa. Yleensä putket on asennettu siten, etteivät ne pääsisi helposti vahingoittumaan pakkasen seurauksena. Katkokset lämmönkulussa saattavat kuitenkin aiheuttaa sisätilojen viilenemistä, jolloin putket saattavat ehtiä jäätymään. Riski on erityisen suuri sellaisissa rakennuksissa, joissa ei oleilla paljoa talven aikana. Ajoittaiset putkien jäätymiset ja sulamiset saattavat vaurioittaa putkia ja niiden liitoksia. Vaurioituneilla putkilla on erityisen suuri todennäköisyys haljeta niiden jäätyessä seuraavan kerran. Vaurioituneet putket saattavat aiheuttaa vuotoja, joiden korjaaminen vaatii toisinaan laajaakin remonttia vahinkoa kärsineessä tilassa.

Putkien kuntoa on hyvä tarkkailla siinä määrin kuin se on mahdollista. Jäätymistä voi ehkäistä varmistamalla, etteivät sisätilat pääse viilenemään liiaksi, ja etsimällä välittömästi syytä sisätilojen epätavalliselle viilenemiselle. Mikäli putkien huomataan jäätyneen, on parasta kääntyä aina ammattilaiset puoleen. Putket tulee sulattaa aina niille soveltuvalla menetelmällä. Vääränlaiset menetelmät saattavat vahingoittaa paitsi putkia, myös niitä ympäröiviä rakenteita.

Vakuutus korvaa jäätymisistä aiheutuneita vuotovahinkoja, mutta ei itse putkien kärsimiä vahinkoja tai putkien sulatuskustannuksia. Vakuutus korvaa kuitenkin lämmityslaitteen äkillisestä rikkoutumisesta aiheutuneet jäätymisvahingot sekä putkien sulatuskustannukset.

 

Vakuutukset talven varalle Brokerlinkin avustuksella

Epäilyttääkö nykyinen vakuutusturvasi, tai muistuiko mieleesi jokin puute tekstiä lukiessasi? Ei hätää, sillä Brokerlink Oy auttaa sinua löytämään juuri sinun tarpeisiisi oikeat vakuutukset.

Vakuutusten kilpailutuspalvelussa asiantuntevat vakuutusmeklarimme tarkistavat nykyisen vakuutustarpeesi ja muodostavat sen perusteella tarjouspyynnön, jonka lähettävät eri vakuutusyhtiöille. Vakuutusyhtiöt vastaavat pyyntöön lähettämällä oman tarjouksensa pyydetyn kaltaisesta vakuutuspaketista. Vakuutusmeklari koostaa tarjouksista vertailudokumentin, jonka avulla hän esittelee saadut tarjoukset sinulle. Vakuutusmeklari nostaa esille kunkin tarjouksen edut ja heikkoudet, ja auttaa sinua tekemään lopullisen valinnan eri vakuutusyhtiöiden väliltä.

Mikäli vakuutusasioiden hoitaminen tuntuu työläältä, olet kenties kiinnostunut myös Vakuutusten hoitopalvelustamme. Asiantuntijamme hoitaa puolestasi kaikki vakuutuksiin liittyvät asiat, kuten asiakirjojen ja laskujen tarkastamisen, vakuutusturva-analyysin ja täyttää vielä vahinkoilmoituksetkin kanssasi. Palvelun avulla varmistat, että kaikki vakuutusasiasi hoituvat juuri kuten niiden kuuluu.

Vakuutusmeklaripalvelun hyötyyn verrattuna Brokerlinkin palvelumaksut ovat edulliset: Vakuutusten kilpailutus maksaa ainoastaan 50 % kilpailutuksessa saavutetusta vakuutussäästöstä ensimmäisen vuoden ajalta. Jos kilpailutuksessa ei saavuteta yhtään säästöä, et maksa kilpailutuksesta mitään. Hoitopalvelun hinta taas perustuu vakuutusyhtiön maksamaan meklarialennukseen. Hoitopalvelun hyödyntäminen ei näin nosta vakuutusmaksuja siitä, mitä niistä maksaisit ilman hoitopalvelua.

 

Laitetaan vakuutusasiasi yhdessä kuntoon!

Kaikki yhteystietomme löydät painamalla TÄSTÄ!

 

Lämpöisiä hetkiä talveesi toivottaa

Brokerlink Oy

Blogikirjoituksen kuva

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Ota yhteyttä

Nummikatu 18,
90100, Oulu

+358 40 198 5841 harri.tirkkonen@brokerlink.fi