Blogi

Vakuutukset osana yrityksen vastuullista toimintaa

22.11.2023

Vastuullisuuden näkyminen vakuutuksissa

Yrityksen ja sen toiminnan vakuuttaminen on tärkeä osa yrityksen turvaamista, mutta myös osa yrityksen vastuullisuuden edistämistä. Vakuutuksia otetaan erilaisten riskien varalta, ja niiden avulla varmistetaan yrityksen toiminnan jatkuvuus ja maksukykyisyyden säilyminen erilaisissa vahinkotilanteissa. Vastuullisesti suunnitellut ja hoidetut vakuutusratkaisut heijastavat yrityksen sitoutumista vastuulliseen liiketoimintaan.

Vastuuvakuutukset ovat yksi merkittävin osa yrityksen vastuullisuutta vakuutusasioissa. Vastuuvakuutus tuo turvaa yrityksen toiminnasta aiheutuvien vahinkojen varalle. Vakuutuksen ansiosta yritys kykenee varmasti korvaamaan aiheuttamansa vahingot. Vastuuvakuutus korvaa muun muassa henkilö- ja omaisuusvahinkoja, mutta saattaa korvata myös muita vahinkoja erillisillä täsmennetyillä vastuuvakuutuksilla.

Joidenkin yritysten on hankittava lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus. Se on yksi vastuuvakuutusten tyyppi, ja tuo turvaa erilaisten ympäristöä uhkaavien vahinkojen varalle edistäen yrityksen ympäristövastuullisuutta. Ympäristövakuutuksen ovat velvollisia hankkimaan yritykset, joiden toiminta sisältää merkittävän riskin ympäristöä uhkaavista vahingoista. Vakuutus tuo yritykselle turvaa paitsi vahingonkorvausten varalle, myös apua vahingon laajuuden rajaamiseen mahdollisimman vähäiseksi. Moderneissa tietokoneille ja nettiin sijoittuvissa ympäristöissä yrityksen vastuullisuutta edistää puolestaan kybervakuutus. Kybervakuutus tuo yrittäjälle tärkeän avun paitsi vahinkojen minimointiin ja korjaukseen, myös korvauksen vahingon aiheuttamista rahallisista menetyksistä.

Vastuullisuutta yritysten vakuutuksissa lisäävät myös erilaiset henkilövakuutukset. Henkilövakuutuksiin kuuluvat muun muassa työtapaturmavakuutukset ja terveysvakuutukset. Sen lisäksi, että yrityksen on huolehdittava työntekijöidensä turvallisuudesta ennaltaehkäisevästi, tulee vastuu kantaa myös mahdollisten vahinkojen sattuessa. Tapaturmavakuutus varmistaa, että vahingon kärsinyt saa korvauksen vahingostaan, ja terveysvakuutus varmistaa, että vahingon kärsinyt saa varmasti asianmukaista tarvitsemaansa hoitoa ilman hoitokustannusten nousemista kohtuuttomiksi.

Vastuullisuus yrityksen maineen ja kilpailukyvyn edistäjänä

Yrityksen vastuulliset käytännöt eivät ainoastaan vaikuta vakuuttamiseen, vaan ne voivat myös vahvistaa yrityksen mainetta ja kilpailukykyä. Yhä useammat sidosryhmät, kuten asiakkaat, sijoittajat ja työntekijät arvostavat vastuullisia yrityksiä ja suosivat niitä omassa päätöksenteossaan.

Vastuulliset yritykset voivat houkutella asiakkaita, jotka arvostavat eettisiä ja ympäristöllisiä näkökohtia. Lisäksi sijoittajat saattavat nähdä vastuulliset yritykset houkuttelevina ja turvallisina sijoituskohteina, koska ne ovat pitkäjänteisiä ja pyrkivät kestävään taloudelliseen menestykseen. Työnhakijat taas saattavat työnhaussaan haluta kiinnittää huomiota uuden työpaikkansa arvomaailmaan ja vastuullisuuteen.

Kilpailu markkinoilla on kovaa, ja vastuullisuus voi olla kilpailuetu. Vastuulliset käytännöt voivat siis olla merkittävä tekijä yrityksen menestymisessä ja kasvussa.

Vastuullisuus vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa

Vastuullisuuden integroiminen yrityksen toimintaan vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Se edellyttää yrityksen sitoutumista vastuulliseen liiketoimintaan kaikilla tasoilla – strategisesta suunnittelusta käytännön toimintoihin.

Vakuuttamisen osalta vastuullisuus tarkoittaa huolellista riskien arviointia ja asianmukaisten vakuutusratkaisujen valintaa, jotka tukevat yrityksen vastuullisia tavoitteita. Vastuullisuus voi näkyä myös vakuutusyhtiön valinnassa. Valinta ei ole kuitenkaan aina helppo, vaan asia voi vaatia perehtymistä paitsi vakuutusyhtiöiden arvopohjaan ja käytäntöihin, myös eri vakuutusten sisältöön ja vakuutusehtoihin.

Brokerlink Oy auttaa sinua vastuullisissa vakuutusvalinnoissa

Mikäli oikean vakuutusyhtiön tai vakuutuskokonaisuuden valinta tuntuu vaikealta tai työläältä, kannattaa sinun tutustua Brokerlink Oy:n vakuutusmeklaripalveluihin. Vakuutusmeklarimme auttaa sinua valitsemaan juuri sinun tarpeisiisi ja toiveisiisi parhaiten sopivan vakuutusyhtiön ja vakuutukset. Vakuutusmeklarimme ovat vakuutusalan asiantuntijoita, joilla on kattava tuntemus paitsi eri vakuutusyhtiöistä, myös erilaisista vakuutuksista.

Kilpailuta vakuutuksesi

Kilpailuttamalla yrityksesi vakuutukset saat paitsi katsauksen nykyiseen ja tarvitsemaasi vakuutusturvaan, myös parhaat vakuutustarjoukset eri vakuutusyhtiöistä. Tarjoukset voidaan pyytää joko kaikista vakuutusyhtiöistä, tai tarjouspyynnöt voidaan lähettää vain haluamillesi vakuutusyhtiöille. Vakuutusmeklarimme osoittaa sinulle kunkin tarjouksen edut ja heikkoudet, ja auttaa sinua valitsemaan niistä juuri sinun kannaltasi parhaan vaihtoehdon. Vaikka suosituksen tekee vakuutusmeklari, on lopullinen päätösvalta aina sinulla itselläsi.

Siirrä vakuutusasiasi vakuutusmeklarin hoitoon

Mikäli haluat, että vakuutusalan ammattilainen hoitaa kaikki yrityksesi vakuutusasiat, kannattaa sinun harkita vakuutusten hoitopalvelua. Vakuutusten hoitopalvelun avulla vakuutusmeklarimme hoitaa puolestasi muun muassa vakuutuslaskujesi ja -asiakirjojesi tarkastuksen, vahinkoilmoitustesi täyttämisen sekä kaiken asioinnin vakuutusyhtiösi kanssa. Vakuutusmeklarimme tekee myös yrityksellesi vuotiuisen vakuutusturva-analyysin, jotta vakuutuksesi olisivat aina ajan tasalla.

Kiinnostuitko palveluistamme?

Mikäli olet kiinnostunut joko vakuutusten kilpailutuksesta tai vakuutusten hoidosta, kehotamme sinua olemaan yhteydessä asiantuntijoihimme ja pyytämään saada kuulla tarkemmin palveluistamme.

Löydät kaikki yhteystietomme klikkaamalla TÄSTÄ!

Vastuullisuutta kanssasi kehittämässä

Brokerlink Oy

Blogikirjoituksen kuva

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Ota yhteyttä

Nummikatu 18,
90100, Oulu

+358 40 198 5841 harri.tirkkonen@brokerlink.fi