Blogi

Virheelliset tulorekisteritiedot saattavat aiheuttaa ongelmia vakuutusmaksuille ja vakuutusturvalle

13.10.2021

Sekaannukset tulorekisteriin ilmoitetuissa tiedoissa aiheuttavat ongelmia

Tapaturmavakuutusta varten yritykseltä tarvitaan tiedot sen eri ammattiryhmistä, ryhmien arvioiduista palkoista ja yrityksen riskiluokasta. Näiden tietojen perusteella vakuutusyhtiö laskee hinnan, joka yrityksen tulee tapaturmavakuutuksesta maksaa. Vakuutusyhtiö pyytää työnantajalta edellä mainitut tiedot ennakkolaskelmaa varten, mutta lopullinen laskema tehdään tulorekisteristä saatujen tietojen pohjalta.

Oletko tullut ajatelleeksi, mitä siitä saattaisi aiheutua, jos tulorekisteriin olisi kirjattuna väärää tietoa? Tai oletko edes ajatellut, että tiedot saattaisivat olla virheellisiä? Brokerlink Oy:n toimitusjohtaja ja vakuutusmeklari Harri Tirkkonen kertoo LinkedIn-kirjoituksessaan, että hän on törmännyt työssään virheellisiin tietoihin useita kertoja:

Olen tänä vuonna havainnut useita tilanteita, jossa vakuutuksenottajan lopullinen työtapaturmavakuutusmaksu on laskettu muun luokan kuin ennakolta määritellyn ammattiluokan mukaan. Erot vakuutusmaksuissa näissä tilanteissa ovat olleet pahimillaan tuhansien eurojen luokkaa. Ero voi syntyä kumpaan suuntaan hyvänsä ja molemmissa tapauksissa voi syntyä ongelmia.

Kuten Tirkkosen kertomasta käy ilmi, voi virheellisellä tiedolla olla suuri merkitys vakuutusmaksujen määräytymisen kannalta. Jos riskiluokka on arvioitu suuremmaksi kuin se todellisuudessa on, määräytyy myös tapaturmavakuutuksen hinta todellista hintaa korkeammaksi, jolloin yritys maksaa tapaturmavakuutuksistaan liikaa. Toiseen suuntaan mentäessä, eli silloin kun riskiluokka on arvioitu todellisuutta alhaisemmaksi, saattavat ongelmat astua kuvaan tapaturman sattuessa.

Mutta kuinka väärä tieto päätyy tulorekisteriin? Tirkkosella on esittää asiaan oma teoriansa:

Ammattiluokkien ristiriitatilanne on saattanut syntyä, kun joitain vuosia sitten tulorekisteriä käyttöön otettaessa kaikille työnantajille, tilitoimistoille tai palkanlaskijoille ei ammattiluokkien ja työtapaturmavakuutuksen välinen suhde ollutkaan aukottomasti tuttu ja rekisteriin on saatettu arvioida palkansaajan ammattinimike sen tarkemmin asiaan perehtymättä.

Kyseessä on siis ikävä mutta inhimillinen erehdys. Uusiin järjestelmiin siirtyminen vaatii usein laajaa perehtymistä järjestelmien kaikista tarkoitusperistä, eivätkä ohjeistukset ole yleensä täysin yksiselitteisiäkään. Vaikka virhe saattaa olla jo tapahtunut, sen korjaaminen on yhä mahdollista.

 

Meklari huomaa, jos tiedot eivät ole kohdallaan

Omat tulorekisteritiedot voi tarkistaa itse, mutta ajallisesti tehokkainta se on hoitaa vakuutusasiat tuntevan ammattilaisen avustuksella. Brokerlink Oy:n vakuutusmeklarit ovat kokeneita ja aina asiakkaansa etua ajavia vakuutusalan ammattilaisia.

Meklarit tutkivat tarkoin kaikki asiakkaansa vakuutuspaperit, jolloin he huomaavat heti, jos jokin tieto ei täsmää. Brokerlinkillä epäselvyyksiä ei viitata kintaalla, vaan asiat tarkistetaan aina suoraan asiakkaalta, jotta mahdolliset virheet tulevat huomioiduksi ja korjatuiksi. Kun virhe on havaittu, voidaan ryhtyä korjaaviin toimiin. Jos vakuutuksesta on maksettu tarpeettoman suurta hintaa, saatetaan vakuutusyhtiöltä saada korjaavien toimien ansiosta takautuvasti vakuutusmaksupalautuksia. Joissain tapauksissa vakuutusmaksu saattaa hivenen nousta, mutta tällä varmistetaan, että vakuutuksesta on todella hyötyä tapaturman sattuessa.

 

Brokerlinkillä vakuutusasiat hoituvat kuin itsestään

Brokerlinkin vakuutuspalveluihin kuuluu Vakuutusten hoitopalvelu. Hoitopalvelua hyödyntämällä asiantuntijamme hoitaa puolestasi kaiken vakuutuksiin liittyvän työn, kuten vakuutusasiakirjojen ja laskujen tarkastamisen, vuosittaisen vakuutusturvan analyysin ja auttaa sinua myös täyttämään vahinkoilmoitukset oikein. Samassa prosessissa paljastuvat kaikki mahdolliset epäkohdat, joita vakuutuksiin tai niihin tarvittaviin tietoihin on jäänyt. Palvelu säästää sinulta aikaa ja vaivaa, sekä varmistaa että vakuutusasiasi menevät niin kuin niiden kuuluu.

Jos taas epäilet, että koko vakuutuspakettisi voisi olla päivityksen tarpeessa, olet kenties kiinnostunut Vakuutusten kilpailutuksesta. Vakuutuskilpailutukseen ryhdyttäessä vakuutusmeklari tarkastaa nykyisen vakuutustarpeesi, ja tekee sen perusteella vakuutusyhtiöille pyynnön vakuutustarjouksista. Vakuutusyhtiöt lähettävät tarjouksensa takaisin meklarille. Meklarin kautta hankitut tarjoukset sisältävät usein itse hankittuja tarjouksia paremmat vakuutusturvat, sekä halvemmat hinnat. Vakuutusmeklari koostaa tarjouksista sinulle vertailudokumentin, jonka avulla sinun on helppo huomata eri tarjousten puutteet ja vahvuudet toisiinsa nähden. Meklari kertoo sinulle oman suosituksensa vakuutuspaketista, joka sinun kannattaisi ottaa, mutta sinä olet loppupeleissä se, joka päättää mikä tarjouksista on paras. Vakuutusmeklari saattaa uudet vakuutuksesi voimaan, ja sinä voit olla varma, että vakuutuksesi ovat ajan tasalla.

Hyödystään huolimatta Brokerlinkin meklaripalvelut eivät maksa maltaita:

Vakuutuskilpailutuksen hinta perustuu kilpailutuksella saavutettuun säästöön vakuutusmaksuissa. Brokerlink veloittaa asiakkaaltaan vain 50 % säästösummasta ensimmäisen vuoden ajalta. Käytännössä tämä tarkoittaa, jos kilpailutuksella saadaan 2 000 euroa säästöä, meklarin palkkio tästä on 1 000 euroa. Seuraavina vuosina et kuitenkaan maksa palvelusta enää mitään, vaan koko 2 000 euron säästösumma jää yrityksesi tilille. Jos kilpailutuksesta ei kerry lainkaan säästöä, et maksa palvelusta mitään.

Vakuutusten hoitopalvelun hinta taas perustuu vakuutusyhtiöltä saatuun meklarialennukseen. Alennuksen ansiosta vakuutusmaksusi eivät ole sen kalliimpia, kuin ne olisivat ilman vakuutusten hoitopalvelua.

 

Oletko sinä Brokerlinkin uusi asiakas?

Tutustu lisää Vakuutusten kilpailutukseen tai Vakuutusten hoitopalveluun ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

 

Sinun asiallasi

Brokerlink Oy

Blogikirjoituksen kuva

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Ota yhteyttä

Nummikatu 18,
90100, Oulu

+358 40 198 5841 harri.tirkkonen@brokerlink.fi