Blogi

Turvaa urakointiin oikeilla vakuutuksilla

27.07.2022

Mitä vakuutuksia urakoitsija tarvitsee?

Kuten jokainen yritys, tarvitsee urakoitsija toimiakseen lakisääteiset vakuutukset: Työntekijän ja yrittäjän eläkevakuutukset, työntekijäin tapaturma- ja ammattitautivakuutuksen, sekä työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen. Toiminnasta ja tarvittavasta kalustosta riippuen lakisääteisiä vakuutksia saattavat olla myös erilaiset ympäristö- ja liikennevakuutukset. Lakisääteisten vakuutusten lisäksi urakoitsijan on projektin luonteesta riippuen hyvä hankkia toiminnalleen yhdistelmä erilaisia alakohtaisia vakuutuksia. Pääasia on, että kaikki mahdolliset riskit on otettu huomioon ja niihin on varauduttu paitsi turvakeinoin työmaalla, myös vakuutusten osalta. Vakuutukset voivat olla luonteeltaan projektikohtaisia, tai jatkuvia projektien vaihtumisesta huolimatta. Alla on esitetty muutamia urakoitsijalle hyödyllisiä vakuutuksia:

Urakoitsijan vastuuvakuutus

Vastuuvakuutukset kuuluvat yritysten perusvakuutuksiin. Niiden tehtävänä on tuoda turvaa tilanteisiin, joissa yrityksen toiminta on aiheuttanut henkilö-, esine-, tai varallisuusvahinkoja. Urakointialoilla on tavallista, että urakan teettäjä saattaa vaatia nähtäväksi todistuksen voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta. Vastuuvakuutus varmistaa vahingon sattuessa, että urakoitsija on tilanteessa korvausmaksukykyinen.

Urakoitsijan vastuuvakuutuksen piiriin voivat kuulua esimerkiksi sellaiset vahingot, jossa urakoitsijan kalusto kolhii jonkun autoa, tai asiakas loukkaantuu työmaalla puutteellisten turvatoimien vuoksi.

Asennus- ja rakennustyövakuutus

Asennus- ja rakennustyövakuutus tuo turvaa urakoitsijan tekemille asennus- ja rakennustöille, sekä työhön tarvittaville koneille ja tarvikkeille. Vakuutus korvaa äkillisiä ja ennalta-arvaamattomia vahinkoja, kuten:

  • tulipalovahinkoja
  • vesikalusteiden rikkoutumiset ja niistä aiheutuneita vesivahinkoja
  • nostotyössä syntyneitä vahinkoja
  • asennettavien laitteiden rikkoutumisia kaatuessa tai pudotessa.

Asennus- ja rakennustyövakuutus on usein mahdollista ottaa joko määräaikaisena tai jatkuvana vakuutuksena. Määräaikainen vakuutus sopii esimerkiksi tilanteisiin, joissa urakka suoritetaan sivu-urakoitsijan roolissa. Tällöin koko urakasta vakuutetaan vain juuri kyseiselle yritykselle kuluva urakkaosuus koko tekeillä olevan urakan sijaan. Jatkuva vakuutus taas sopii sellaisille urakoitsijoille, jotka tekevät toistuvia lyhytkestoisia urakoita.

Kiirehtimiskustannusten lisävakuutus

Urakoitsija tekee työlleen etukäteen aikataulun, jonka mukaan työskentelyssä pyritään etenemään. Elämä ei kuitenkaan mene aina suunnitelmien mukaan, kuten eivät urakointiprojektitkaan. Jokin työskentelyssä tarvittava väline saattaa yllättäen rikkoutua, tai tavarantoimituksessa tulee viivettä. Viiveet työmaalla viivästyttävät usein myös koko työskentelyprojektia, jolloin projekti ei valmistu ajallaan suunnitelman mukaisesti. Tällaisia tilanteita varten urakoitsijalla on hyvä olla kiirehtimiskustannusten lisävakuutus.

Kiirehtimiskustannusten lisävakuutus tuo turvaa tilanteissa, joissa urakointi ja sen valmistuminen viivästyvät. Viivästykset aiheuttavat yleensä erilaisia lisäkustannuksia. Viivästys saattaa vaatia ylitöiden tekemistä tai ylimääräisen työvoiman palkkaamista, josta koituu ylimääräisiä palkkakustannuksia. Mikäli urakoitsija käyttää urakassaan vuokralaitteita, saattaa urakan viivästyminen pitkittää laitteen vuokra-aikaa ja siten myös vuokrasumma kasvaa. Kiirehtimiskustannusten lisävakuutus korvaa näitä yllättäviä menoja, jolloin ikävät yllätykset eivät pääse kasvattamaan urakasta aiheutuvia kustannuksia liian suuriksi.

Rakennusvirhevakuutus

Rakennusvirhevakuutus ei ole kaikille urakoitsijoille tarpeellinen, mutta joillekin se voi olla erittäin tärkeä ja jopa pakollinen lisä vakuutuskokonaisuutta. Rakennusvirhevakuutus on aiheellinen, mikäli toimit rakennuksen perustajaurakoitsijana tai -osakkaana, ja myyt uusia tai peruskorjattuja asuntoja. Rakennusvirhevakuutus tuo turvaa asunnonostajille ja asunto-osakeyhtiöille perustajaosakkaan ollessa maksukyvytön korvaustilanteessa. Vakuutusta kutsutaankin myös toisella nimellä: suorituskyvyttömyysvakuutus.

Korvausvelvollisuus astuu voimaan silloin, kun rakennuksessa havaitaan merkittäviä rakennusvirheitä. Korvausvelvollisuus säilyy jopa 10 vuoden ajan, joten myös rakennusvirhevakuutus on luotu tuomaan turvaa 10 vuoden ajalle. Rakennusvirhevakuutuksella korvaat asunnon ostajille ja asunto-osakeyhtiölle muun muassa:

  • vuositarkastuksen jälkeen ilmenneet rakennusvirheen aiheuttamat vahingot
  • rakennusvirheen selvittämis- ja korjauskustannukset
  • osakkeenomistajien ylimääräisiä asuinkustannuksia ajalta, jolloin asuntoa ei voida käyttää.

 

Kaikki vakuutusasiat kuntoon Brokerlinkillä

Oli suunnitelmissasi sitten vanhojen vakuutusten päivittäminen tai kokonaan uusien vakuutusten hankkiminen, avun vakuutusasioihisi löydät Brokerlink Oy:lta. Brokerlink tarjoaa edulliset ja laadukkaat vakuutusten kilpailutuksen ja vakuutustenhoitopalvelun. Periaatteemme on toimia aina asiakkaamme parhaaksi, ja päätavoitteemme onkin löytää asiakkaalle paras vakuutusturva halvimpaan mahdolliseen hintaan.

Vakuutusten kilpailutuksessa vakuutusmeklarimme tutkii vakuutustarpeesi ja toimii löytääkseen juuri sinun tarvitsemasi vakuutukset. Meklari pyytää tietojesi perusteella vakuutusyhtiöiltä tarjouksia erilaisista vakuutuskokonaisuuksista. Saadut tarjoukset kootaan vertailudokumenttiin, jonka avulla meklarimme esittelee sinulle saaduista tarjouksista parhaat. Meklari auttaa sinua parhaan vakuutuskokonaisuuden tunnistamisessa, mutta lopullisen valinnan teet sinä haluamillasi kriteereillä. Kilpailutus tuottaa vakuutussäästöjä jopa 90 % asiakkaistamme, joten kilpailutus säästää yrityksellesi rahaa. Kilpailutuksen hinta on vain 50 % saavutetusta säästösummasta ensimmäisen vuoden ajalta. Seuraavina vuosina koko summa jää yrityksesi tilille. Mikäli emme kuitenkaan onnistu luomaan yhtään säästöjä, emme veloita palvelusta mitään.

Vakuutusten hoitopalvelun avulla voit puolestasi siirtää kaikki vakuutuksiisi liittyvät työt meklarin hoidettaviksi. Meklari tarkistaa vakuutuskirjasi ja -laskusi, auttaa sinua täyttämään vahinkoilmoitukset, sekä tekee yrityksellesi vuotuisen vakuutusanalyysin. Palvelun avulla voit saattaa myös tarvitsemasi vakuutukset voimaan yhden tekstiviestin avulla. Palvelu säästää sinulta aikaa ja vaivaa, joka muuten kuluisi juoksevien vakuutusasioiden hoitamiseen.

 

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin laitetaan vakuutusasiasi kohdilleen!

Ilolla apunasi

Brokerlink Oy

Blogikirjoituksen kuva

Ota yhteyttä

Nummikatu 18,
90100, Oulu

+358 40 198 5841 harri.tirkkonen@brokerlink.fi