Blogi

Maatilavakuutus

27.04.2022

Millaisia uhkia maatiloihin kohdistuu?

Pääasiallisesti uhat kohdistuvat erilaisiin omaisuuskohteisiin, kuten rakennuksiin, koneisiin ja laitteisiin, sekä tuotantoeläimiin. Toisinaan uhan voivat aiheuttaa omaisuuskohteet itsessään. Näiden uhkien käydessä toteen, siirtyvät ne uhkaamaan maatilan toimintaa ja sitä kautta maatalousyrittäjän tuloja.

Omaisuuteen kohdistuvia tai siitä aiheutuvia uhkia ovat:

 • palo
 • räjähdys
 • sähköilmiö
 • salamanisku
 • varkaus ja vahingonteko
 • vuoto
 • myrsky
 • kone- ja laiterikot ja -viat
 • ympäristövahingot

Erityisiä tuotantoeläimiin kohdistuvia uhkia ovat:

 • sairastuminen
 • tapaturma
 • hätäteurastustarve
 • katoaminen
 • varkaus ja ilkivalta
 • villieläimet

 

Mitä asioita maatilavakuutus kattaa?

Maatilavakuutuksen kattavuudet vaihtelevat vakuutusyhtiön mukaan. Vakuutettaviksi kohteiksi maatilavakuutuksissa voidaan jaotella talous, ansiotulot ja omaisuus. Talousvakuutuksiksi lukeutuvat vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus, jotka tuovat turvaa erityisesti vahingonkorvausvastuulle. Ansiotuloja suojaamassa toimii toiminnan keskeytysvakuutus, joka luo toimeentulollista turvaa toiminnan keskeytyessä.

Omaisuudeksi voidaan lukea toimintaan tarvittavat rakennukset, tuotteet, tarvikkeet, koneet, kalusto, tuotantoeläimet ja turkistarhaomaisuus. Omaisuuteen suunnattu maatilavakuutus kattaa yleensä useimmat toimintaa ja tuotantoa uhkaavista tekijöistä. Pääasiallisten vahinkojen lisäksi vakuutus voi korvata mahdollisia vahingoista aiheutuneita lisäkustannuksia, kuten rakennus-, väline- ja henkilöstövuokria. Vakuutus voi korvata myös omaisuudesta aiheutuneita ympäristövahinkoja, esimerkiksi tilanteessa, jossa jokin kone tai laite vuotaa öljyä ympäristöön.

Omaisuusvakuutukseen liitetään usein erillisiä osia ajettaville työkoneille, metsille, sadolle ja tuotantoeläimille. Erillinen vakuutusosa mahdollistaa kohteiden yksilöllisen ja tarpeenmukaisen vakuutuksen.

Ajoneuvot ja työkoneet voidaan vakuuttaa sen mukaan, liikutaanko niillä liikenteen seassa vai ei. Esimerkiksi traktoria tarvitaan usein erikokoisten lastien, perävaunujen ja työkoneiden liikutteluun maanteillä. Tällöin traktori vaatii tähän soveltuvat vakuutukset, jotka tuovat sille turvaa muun muassa törmäyksien, kaatumisten ja tieltä suistumisten varalle. Sen sijaan jollekin muulle koneelle voi riittää vakuutus, joka tuo sille turvaa rikkoutumisen, tuhoutumisen tai varastetuksi tulemisen varalle.

Metsät on paras suojata metsävakuutuksella, joka korvaa metsiin kohdistuvien yleisimpien uhkien aiheuttamat vahingot. Metsävakuutukseen voit tutustua tarkemmin Brokerlinkin blogitekstistä Metsävakuutus!

Sadon voi turvata erillisellä satovakuutuksella. Sato vakuutetaan kunkin kasvilajin osalta ennen sadon kylvöä, jolloin sille asetetaan myös haluttava turvataso erilaisten uhkien varalle. Korvauksia maksetaan hehtaarikokojen mukaan, joten vakuutusta ottaessa ilmoitetaan myös sadon hehtaarikoko. Satovakuutus voi kattaa tiettyjen sääilmiöiden aiheuttamia satomenetyksiä ja menetetyn sadon uudelleenkylvöön kuluvia kustannuksia. Satoa uhkaavia sääilmiöitä ovat muun muassa erityisen runsaat tai rankat sateet ja niistä aiheutuneet tulvat, halla, helteen aiheuttama kuivuus sekä myrskyt.

Tuotantoeläimet voidaan vakuuttaa joko yksilöittäin tai eläinlajeittain ryhminä. Samoin kuin muunkin omaisuuden osalta, myös eläimet voidaan vakuuttaa useimpien edellä jo lueteltujen uhkien varalta. Kaikki eläimiä koskevat vakuutukset eivät korvaa automaattisesti eläinten tapaturmia tai sairauksia, vaan niiden varalta on toisinaan otettava erillinen vakuutus. Erityisesti salmonella kuuluu usein vakuutusturvasta ulosrajattuihin eläintauteihin, minkä vuoksi salmonellan varalta on hyvä ottaa erillinen salmonellavakuutus.

 

Salmonellavakuutus

Salmonellavakuutus otetaan yleensä maatilan toimintaan sidoksissa olevan laitoksen, esimerkiksi meijerin tai pakkaamon kautta. Pienemmillä laitoksilla ei kuitenkaan ole aina tarjota ryhmävakuutusta salmonellan varalle, eikä pieni tila välttämättä pysty tai halua toimia suurten laitosten yhteydessä. Tällöin salmonellaan on hyvä varautua erillisellä salmonellavakuutuksella.

Salmonella vaatii maatilalle iskiessään mittavat toimenpiteet sen selättämiseksi. Edessä on mittavia desinfiointitöitä, tilojen ja eläinten eristämistä, sairaiden tuotantoeläinten lopetuksia ja erilaisten maatilalle tulevien kuljetusten uudelleensuunnittelua ja niihin liittyvät erilliset desinfioinnit. Lisäksi maatilan myyntituotteita saatetaan joutua vetämään pois myynnistä tai käsittelemään menetelmillä, jotka leikkaavat ison siivun tuotteen hinnasta. Salmonellatapaukset saattavat siis vaatia mittavia rahallisia ja ajallisia menetyksiä. Salmonellavakuutuskaan ei korvaa kaikkia vahinkoja, mutta tuo tilanteeseen suren helpotuksen. Korvauksia voi saada esimerkiksi menetetystä karjasta, sekä desinfiointitoimenpiteiden aiheuttamiin kustannuksiin.

 

Tarpeisiisi sopivimmat maatilavakuutukset löydät Brokerlinkin avulla

Brokerlink Oy on asiakkaidensa etua ajava vakuutusmeklariyritys. Tavoitteemme on löytää asiakkaille juuri heille sopivimmat vakuutukset ja mahdollisimman halpaan hintaan. Vakuutusmeklarimme ovat asiantuntevia ja kokeneita vakuutusalan ammattilaisia, jotka ovat kilpailuttaneet lukuisien eri alojen yritysten vakuutuksia. Kilpailuttamalla vakuutuksesi meillä, sinäkin voit löytää parhaat vakuutukset toiminnallesi.

Vakuutusten kilpailutus alkaa riskikartoituksella ja keskustelulla kanssasi siitä, millaista vakuutusta vakuutusmeklari lähtee sinulle hakemaan. Tavoitteena on räätälöidä juuri sinun tarpeisiisi sopiva vakuutussuunnitelma, jonka pohjalta meklari laatii tarjouspyynnön lähetettäväksi eri vakuutusyhtiöille. Vakuutusyhtiöt vastaavat tarjouspyyntöön omalla tarjouksellaan. Vakuutusmeklari koostaa sinulle näistä tarjouksista dokumentin, josta käyvät ilmi kunkin vakuutuksen tarjoajan edut ja puutteet toisiinsa nähden. Meklari kertoo sinulle oman suosituksensa valinnasta, mutta sinä teet lopullisen valinnan, mistä yhtiöstä haluat vakuutukset ottaa.

Entä miksi vakuutukset kannattaa kilpailuttaa vakuutusmeklarin kautta eikä itse?

 • Vakuutusmeklari on vakuutusalan ammattilainen ja osaa kiinnittää huomiota pienimpiinkin yksityiskohtiin
 • Vakuutusmeklari tekee tiivistä yhteistyötä eri vakuutusyhtiöiden kanssa ja saa usein paremmat vakuutustarjoukset, kuin asiakas saisi itse
 • Vakuutusmeklari osaa arvioida vakuutusten etuja ja puutteita, tietäen mitkä niistä ovat juuri sinun kannaltasi merkittäviä
 • Sinä säästät aikaa ja säästät vakuutusmaksuissa

 

Mitä Brokerlinkin palvelu maksaa?

Brokerlink Oy:n palvelustaan veloittama hinta perustuu vakuutuskilpailutuksella saavutettuun säästösummaan. Veloitamme 50 % säästyvästä summasta ensimmäisen vuoden ajalta. Seuraavina vuosina koko säästösumma jää sinun omaan pussiisi. Mikäli meklarimme eivät onnistu kerryttämään sinulle vakuutussäästöjä, et joudu maksamaan palvelusta mitään.

 

Vakuutusasiat pysyvät kunnossa Brokerlinkin vakuutusten hoitopalvelun avulla

Mikäli kokemuksesi yrityksestämme on mieleinen, haluat kenties tutustua myös muihin vakuutuspalveluihimme. Hyvä jatko vakuutusten kilpailutukselle on vakuutusten hoitopalvelu. Ryhtymällä hoitopalveluasiakkaaksemme, hoidamme puolestasi kaikki yrityksesi vakuutusasiat, jolloin sinulla jää enemmän aikaa keskittyä muuhun työntekoon. Hoidamme puolestasi muun muassa:

 • vahinkoilmoituksesi vahingon sattuessa
 • vakuutuslaskujen tarkastuksen
 • vakuutusasiakirjojen tarkastuksen
 • tarvitsemiesi lisävakuutusten hankkimisen
 • vuosittaisen vakuutusturva-analyysin.

 

Kiinnostuitko vakuutuspalveluistamme?

Jos kiinnostuit palveluistamme, ota rohkeasti yhteyttä asiantuntijoihimme!

Juhani Matila : 044 238 3616 / juhani.matila@brokerlink.fi

Manu Matila : 050 378 9263 / manu.matila@brokerlink.fi

Kaikki yhteystietomme löydät painamalla TÄSTÄ!

 

Turvallisia työskentelyhetkiä toivottaen

Brokerlink Oy

Blogikirjoituksen kuva

Ota yhteyttä

Nummikatu 18,
90100, Oulu

+358 40 198 5841 harri.tirkkonen@brokerlink.fi