Blogi

Älä lataa sähköautoasi missä tahansa – Latauksessa saattaa piillä palovaara

27.03.2023

Lataus suoritettava ensisijaisesti siihen tarkoitetulla latauspisteellä

Ensisijaisesti sähköautot tulisi ladata niille erikseen tarkoitetuilla latauspisteillä. Aina tämä ei ole kuitenkaan mahdollista, joten lataus on mahdollista suorittaa myös muunlaisesta pistorasiasta. Mistä tahansa pistorasiasta sähköautoa ei kuitenkaan voi ladata, vaan pistorasian on täytettävä tietyt vaatimukset. Nykyään sähköauton pitkäaikaiseen lataukseen tarkoitetun pistorasian saa helposti asennutettua myös kotitalouksiin.

Latauspisteellä lataus suoritetaan autoon sopivalla latauskaapelilla, joka on kytkettynä standardinmukaiseen pistorasiaan (standardi SFS-EN 62196-2). Latausvirta voi olla 3 x 63 A, jolla saavutetaan maksimissaan 43 kW latausteho. Latauspisteille asetetut vaatimukset perustuvat Lakiin liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta (478/2017).

Tavallinen pistorasia ei usein sovellu sähköauton lataamiseen

Sähköauton lataukseen tarkoitettua latauspistettä ei ole aina saatavilla, joten joskus autonsa saattaa joutua lataamaan muun pistorasian kautta. Mikä tahansa pistorasia ei kuitenkaan sovellu sähköauton pitkäaikaiseen lataamiseen. Erityisen tarkkana kannattaa olla kotitalouspistorasioiden suhteen, sillä niiden asennus ei usein sovellu sähköauton lataamiseen.

Tavallinen kotitalouspistorasia on suojattu yleensä 10 ampeerin sulakkeella, eikä se kestä jatkuvaa sähköauton latauksen vaatimaa 16 ampeerin mitoitusvirtaa. Sähköauton lataukseen käytetyn kotitalouspistorasian latausvirta tuleekin olla rajoitettu 8 ampeeriin. Sähköauton lataaminen siihen soveltumattomasta pistorasiasta voi aiheuttaa pistorasian kuumenemisen, jolloin se saattaa vahingoittua ja aiheuttaa pahimmillaan jopa tulipalon.

Sähköautoa ei tule koskaan ladata huonokuntoisesta pistorasiasta. Pistorasian kunto katsotaan huonoksi, mikäli se on kulunut, hapettunut tai muutoin viallinen. Kunto on hyvä tarkistaa aina, kun pistorasiaa käyttää sähköauton lataukseen. Pistorasian kunnon säilyttämiseksi on tärkeää, että sähköauton latauskaapelin tukee huolellisesti latauksen ajaksi, jotta kaapeli ei kohdista pistorasiaan sitä vahingoittavaa vääntövoimaa.

Kiinteistönomistajan osattava ohjeistaa myös vieraitaan auton latauksessa

Mikäli omistat kiinteistöjä, voi sinun olla hyvä varautua vierailijoihin, joilla on käytössään sähköauto. Sähköautojen yleistyessä jokaisesta kiinteistöstä olisi hyvä löytyä vähintään yksi pistorasia, joka soveltuu sähköauton lataamiseen. Jos kiinteistönomistaja on osoittanut vieraalleen sähköauton lataukseen soveltumattoman pistorasian ja latauksesta aiheutuu vahinkoa, katsotaan kiinteistönomistaja tilanteessa vahingonkorvausvelvolliseksi.

Varmista latausturvallisuus ennen sähköauton latauksen aloittamista

Kun suunnittelet kotitalouspistorasian käyttöönottoa sähköauton lataustarkoituksessa, tarkastuta pistorasia aina etukäteen ammattilaisella. Tarkastuksen voi tehdä sellainen henkilö, jolla on oikeus tehdä sähköasennuksia. Jotkin vakuutusyhtiöt jopa erikseen vaativat, että tarkastus on tehty ennen ensimmäistä latausta. Pyydä sähköasentajaa tarkastamaan ainakin seuraavat asiat:

  • Soveltuuko pistorasia asennuksiltaan sähköauton lataukseen
  • Onko pistorasia hyvässä kunnossa turvallisen lataamisen varmistamiseksi.

Ammattilaisen suorittaman tarkastuksen lisäksi sinun on itse hyvä tarkkailla tiettyjä asioita aina latauksen yhteydessä:

  • Tarkista pistorasian kunto latauksen yhteydessä ja korjauta viat niitä havaitessasi
  • Kiinnitä huomiota latausjohdon tukemiseen latauksen aikana
  • Tarkista, ettei pistorasia tai latauskaapeli ole kuumentunut latauksen aikana
  • Älä käytä latauksessa irrallisia ajastimia tai jatkojohtoja
  • Poista latausjohto aina ensin autosta ja vasta sitten pistorasiasta laitteita vaurioittavien kipinöiden välttämiseksi.

Kotitalouspistorasioita suositellaan käytettäväksi sähköauton lataukseen vain lyhytaikaisesti. Mikäli lataustarve on jatkuva tai toistuva, kannattaa harkita sille erikseen suunnitellun latauspisteen asennusta turvallisimman mahdollisen latauksen varmistamiseksi.

Brokerlink Oy

Blogikirjoituksen kuva

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Ota yhteyttä

Nummikatu 18,
90100, Oulu

+358 40 198 5841 harri.tirkkonen@brokerlink.fi